Milka a Milko

Autor

Marka Staviarska

Ilustrátor

Marek Holeša

Vydal

Staviarsky production s. r. o.

ISBN: 978-80-99968-16-6

Odporúčaný vek

3-6

Čas čítania

5-10 minút

Autor

Marka Staviarska

Ilustrátor

Marek Holeša

Vydal

Staviarsky production s. r. o.

Odporúčaný vek

3-6

Čas čítania

5-10 minút

Podobné knižky

1 / 9