Scooby-Doo! Strašidlo z kanála

Autor

Sonia Sander

Ilustrátor

Scott Neely

Preklad

Jarmila Institoris

ISBN: 978-80-8220-217-8

Odporúčaný vek

od 4 rokov

Čas čítania

10-15 minút

Autor

Sonia Sander

Ilustrátor

Scott Neely

Preklad

Jarmila Institoris

Odporúčaný vek

od 4 rokov

Čas čítania

10-15 minút

Podobné knižky

1 / 19