Dorotka a Toto. Záhada piknikového koša

Autor

Debbi Michiko Florence

Ilustrátor

Monika Roe

Preklad

Jarmila Institoris

ISBN: 978-80-8220-212-3

Odporúčaný vek

od 3 rokov

Čas čítania

15-30 minút

Autor

Debbi Michiko Florence

Ilustrátor

Monika Roe

Preklad

Jarmila Institoris

Odporúčaný vek

od 3 rokov

Čas čítania

15-30 minút

1 / 21