Úžasná Dorka

Autor

Nozizwe Herero

Ilustrátor

Siya Masuku

ISBN: 978-80-8220-073-0

Odporúčaný vek

2-4

Čas čítania

5-1O minút

Autor

Nozizwe Herero

Ilustrátor

Siya Masuku

Odporúčaný vek

2-4

Čas čítania

5-1O minút

1 / 18