Prekvapenie

Autor

Arnold Lobel

Ilustrátor

Arnold Lobel

Preklad

Miroslava Gavurová, Ján Gavura

ISBN: 978-8089314-17-1

Odporúčaný vek

3-6

Čas čítania

5-10 minút

Autor

Arnold Lobel

Ilustrátor

Arnold Lobel

Preklad

Miroslava Gavurová, Ján Gavura

Odporúčaný vek

3-6

Čas čítania

5-10 minút

1 / 13