O tom, ako Mach a Šebestová vyliečili Kropáčkovi angínu

Autor

Miloš Macourek

Ilustrátor

Adolf Born

Preklad

Daniel Hevier

ISBN: r. vydania 1985

Odporúčaný vek

od 7 rokov

Čas čítania

15-30 minút

Autor

Miloš Macourek

Ilustrátor

Adolf Born

Preklad

Daniel Hevier

Odporúčaný vek

od 7 rokov

Čas čítania

15-30 minút

1 / 16