Macko Pu

Autor

A.A.Milne

Ilustrátor

Josef Novák

Preklad

Peter Javor, Ján Turan

ISBN: r. vydania 1961

Odporúčaný vek

od 5 rokov

Čas čítania

180 minút

Autor

A.A.Milne

Ilustrátor

Josef Novák

Preklad

Peter Javor, Ján Turan

Odporúčaný vek

od 5 rokov

Čas čítania

180 minút

1 / 119