To bol štvrtok!

Autor

Rose Lagercrantzová

Ilustrátor

Karol Ondreička

Preklad

Milan Žitný

ISBN: r. 1983

Odporúčaný vek

od 6 rokov

Čas čítania

180 minút

Autor

Rose Lagercrantzová

Ilustrátor

Karol Ondreička

Preklad

Milan Žitný

Odporúčaný vek

od 6 rokov

Čas čítania

180 minút

1 / 81