Za zrkadlom a s čím sa tam Alica stretla

Autor

Lewis Carroll

Ilustrátor

John Tenniel

Preklad

Juraj Vojtek, Viera Vojtková

ISBN: 978-80-8220-049-5

Odporúčaný vek

7-9

Čas čítania

180 minút

Autor

Lewis Carroll

Ilustrátor

John Tenniel

Preklad

Juraj Vojtek, Viera Vojtková

Odporúčaný vek

7-9

Čas čítania

180 minút

Knižky v sérii

1 / 143