Kohútik Červený hrebienok

Ilustrátor

Ľuba Končeková -Veselá

Preklad

Vlasta Ballová

ISBN: r. 1981

Odporúčaný vek

od 2 rokov

Čas čítania

5-20 minút

Ilustrátor

Ľuba Končeková -Veselá

Preklad

Vlasta Ballová

Odporúčaný vek

od 2 rokov

Čas čítania

5-20 minút

Podobné knižky

1 / 8