Mne sa vždy musí niečo stať

Autor

Éva Janikovszky

Ilustrátor

László Réber

Preklad

Katarína Hatalová

ISBN: r. vydania 1974

Odporúčaný vek

od 5 rokov

Čas čítania

15-30 minút

Autor

Éva Janikovszky

Ilustrátor

László Réber

Preklad

Katarína Hatalová

Odporúčaný vek

od 5 rokov

Čas čítania

15-30 minút

1 / 34